Realisatie van 3D Printersystemen

Wie zijn wij?

HB|3D bv is een technologie ontwikkelbedrijf gespecialiseerd in robotsystemen voor grootvolume 3D printen. Wij bezitten kennis op het gebied van plastic extrusie (synthetische en biologische kunststoffen), robotica en automatiseringssoftware (CAD, CAM). Onze expertise zien wij als het centrale knooppunt van samenwerking met alle belanghebbenden in grootvolume 3D printen. Ons bedrijf bestaat momenteel uit 4 werknemers.

Grootvolume 3D Printen
Grootvolume 3D printers zijn complexe technische systemen en zijn sterk in ontwikkeling. De ‘kunst’ is om het extrusieproces en de bewegingen van de robot perfect op elkaar af te stemmen om de plastic smelt in de juiste hoeveelheid en temperatuur te deponeren voor optimale hechting tussen de printlagen. Voor elk type materiaal en voor elk product zijn de instellingen van de printer weer anders. Terwijl kleine 3D printers inmiddels op grote schaal worden gebruikt zijn grootvolume 3D printers toch een hele andere tak van sport…

Onze missie
HB|3D vindt het belangrijk om duurzaam om te gaan met grondstoffen en wil met haar kennis en expertise bijdragen aan een circulaire economie. Wij hopen dit te kunnen bereiken door inzet van grootvolume 3D printers voor diverse toepassingen, variërend van design en kunst tot hoog constructieve toepassingen zoals in de bouw, automotive en maritieme sector.
Missie van ons bedrijf is om het MKB te helpen betaalbare totaaloplossingen te realiseren zodat klanten zelf aan de slag kunnen met grootvolume 3D printen en daarmee hun productieprocessen kostenefficiënt kunnen inrichten.

Onze expertise
Onze expertise is het integreren van hard- en software tot een professioneel functionerend totaalsysteem voor 3D printen van thermoplasten, mogelijk geïntegreerd met nabewerking (frezen, boren). In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het produceren van finale producten als ook van mallen voor diverse klanten.

Voor wie?
Wij stellen onze kennis en expertise beschikbaar voor elke klant die zelf printersystemen wil inzetten in hun productieproces. Dat doen wij het liefst in co-creatie met de klant zélf om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en daarmee de innovatie te versnellen. Op deze manier kan HB|3D koploper blijven in kennis en expertise.
Klanten zijn afkomstig uit de private sector (bedrijven) en de publieke sector (scholen, universiteiten, gemeenten).
HB|3D is partner in ontwikkeling t/m oplevering van een functioneel werkend systeem. Beheer en onderhoud van installaties is altijd voor de klant zelf, maar daarin kunnen ook ondersteunen indien nodig.
HB|3D is continue bezig om het printproces verder te optimaliseren, zowel in hard- en software, en daarvoor hebben wij zelf ook eigen printersystemen in huis.

Wat bieden wij?
Onze diensten op een rij:
• Realisatie van totale 3D printerinstallaties (opbouwen, inregelen, testen, valideren, training) op locatie bij de klant
• Technische advisering in aanschaftrajecten voor de juiste (deel)systemen
• Printen van prototypen en kleine series producten tot een lengte van 12 m op onze eigen printers
• Testen van nieuwe materialen voor 3D printen, waaronder ook recyclaat, op onze eigen printers
• Advisering in product engineering: van schets naar print-klaar ontwerp tot prototype.

Innovatie Mallenbouw

Het door HB|3D ingediende RVO-onderzoeksproject Auduco (Automatisch & duurzaam composiet productieproces) is van de 123 ingediende voorstellen als 2e geëindigd! Wij zijn hier uiteraard erg trots op en voeren inmiddels opdrachten uit voor het printen van mallen voor de maritieme industrie.

HB|3D heeft in samenwerking met VABO Composites een printer ontwikkeld voor het produceren van mallen. Hiermee wordt een grote kostenbesparing gerealiseerd doordat arbeidstijd wordt verkort en de mal kan worden hergebruikt.

De Circulaire Economie

HB|3D onderzoekt de printbaarheid van verschillende soorten kunststof recyclaat en werkt hierop samen met verschillende partners waaronder DSM en CiorC. HB|3D heeft ook PLA met vlasvezels toegepast waarmee verdere stappen zijn gezet in biobased produceren. Ook experimenteren wij met toevoer van lange vezels om treksterkte langs krachtlijnen te optimaliseren.

Afvalstromen komen vrij bij fabricage en na gebruik van producten waarmee nog weinig wordt gedaan. HB|3D participeert in verschillende projecten voor het uitvoeren van materiaaltesten en voert demonstratieprojecten uit om de kwaliteit van recyclaat aan te tonen.

Grotere afmetingen

HB|3D heeft sinds eind 2019 de beschikking over een robotprinter op rails en kunnen hierdoor tot lengten van 12m printen. Deze robot heeft ook de mogelijkheid tot toolwisseling zodat printen afgewisseld kan worden met frezen op dezelfde werktafel.

HB|3D is in 2019 een samenwerking aangegaan met Mostert Designs waardoor onze kennis en expertise van robotfrezen is vergroot en wij meer mogelijkheden hebben voor de ontwikkeling van grote producten.

Bijzondere constructies

Lage kosten en een grote mate van flexibiliteit in maatwerk! HB|3D werkt graag mee aan het ontwerpen van nieuwe modulaire bouwconcepten waarmee de kracht van 3D printen kan worden gedemonstreerd.

Bijvoorbeeld een Dome als ruimte voor meerdere personen bestaande uit polygonen met elk een andere vorm. Dergelijke modulaire elementen creëren nieuwe esthetische mogelijkheden om 3D-printen toe te passen in de bouw waarmee op snelle wijze grote unieke vormen gemaakt kunnen worden.

+31 (6) 20 13 00 10

Partners

Vabo is een hoogwaardig maakbedrijf in composietproducten en gespecialiseerd in de markten maritiem, industrie en architectuur, met name one-off projecten. Samen met HB|3D werkt VABO aan een nieuw 3D printproces voor de vervaardiging van mallen waarmee zowel kosten- als materiaalbesparing wordt beoogd in de composietenbouw.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is partner in de ontwikkeling van nieuwe circulaire productiemethoden met 3D-printing. Samen met HB|3D worden mogelijkheden onderzocht van o.a. textielvezels als versterkingsmateriaal in thermoplasten. Tevens wisselen de HvA en HB|3D voortdurend kennis uit via studentprojecten, zowel op het gebied van nieuwe materialen als productieprocessen.

SprutCAM is het flagship product van SPRUT Technology, het wereldwijd gebruikte CAM softwarepakket voor verspanende bewerkingen (subtractive manufacturing) zoals frezen, draaien en vonken. SPRUT Technology heeft een sterke focus op R&D en wil haar software uitbreiden voor additive manufacturing, zoals 3D-printing. SPRUT Technology en HB|3D werken nauw samen aan nieuwe softwaremodules voor het berekenen van toolpaden voor 3D robotprinting.

CADCAMstore is distributeur van SprutCAM voor Sprut Technology in de Benelux. HB|3D en CADCAMstore bouwen samen voort aan ons partnernetwerk om robotprinten te blijven professionaliseren.

DamenCNC is specialist in de ontwikkeling van motion control systemen, zowel losse onderdelen als complete machines. Damen CNC werkt samen met HB|3D aan verbeteringen van de printerkop en integratie ervan met de robot en perifere systemen zoals toolwisselaars. De kennis en expertise van DamenCNC in CNC-technologie versnelt de innovatie van robotprinters en verzekert onze systemen van een professionele besturing.

Maak biedt in Haarlem onderdak aan bedrijven die werkzaam zijn in de innovatieve tech sector. Je vindt er een mix van ambachtelijke maakbedrijven met een relatie tot 3D printen, superspecialisten die gebruik maken van de allernieuwste digitale maaktechnieken en bedrijven die actief zijn in het hergebruik van materialen en de circulaire economie.

Kuka Industrial Robots is een van de grootste fabrikanten van industriële robots en automatiseringssystemen voor diverse industrieën zoals automotive, metaal, voeding en plastics. KUKA is vooruitstrevend in toepassing van robots voor manufacturing, zoals frezen, boren en snijden. HB|3D werkt samen met KUKA aan de ontwikkeling van CAM-software voor 3D-printing.

De 3D Makers Zone! is een innovatiewerkplaats voor bedrijven en het onderwijs waar de nieuwste technieken op het gebied van 3D-printing onder één dak is ondergebracht. De 3D Makers Zone is de uitgewezen plek als start voor het opnemen van 3D-printing in uw productieproces. Met verschillende onderwijsinstellingen wordt in de 3D Makers Zone de huidige generatie leerlingen opgeleid, zodat zij met hun kennis en kunde op het gebied van 3D-printing een rol kunnen spelen in de nieuwe maakindustrie. HB|3D stelt haar printers en kennis ter beschikking aan de 3D Makers Zone.

Stuur ons een bericht

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions
Image